Jak cytować publikację

Szkolnictwo elementarne dekanatu olkuskiego w świetle Rapportów z popisów przeprowadzonych w latach 1821–1824  

Format cytowania:
TRąBA, Mariusz. Szkolnictwo elementarne dekanatu olkuskiego w świetle Rapportów z popisów przeprowadzonych w latach 1821–1824  . Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, p. 49-73, cze. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/2-2020/art/16983/>. Date accessed: 25 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.012.11993.