Jak cytować publikację

Sprawozdanie z Działalności IHN PAN w 2019 roku

Format cytowania:
SCHILLER-WALICKA, Joanna; LICHOCKA, Halina; SUNDERLAND, Daniel. Sprawozdanie z Działalności IHN PAN w 2019 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, p. 169-184, wrz. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/3-2020/art/17654/>. Date accessed: 28 wrz. 2020 doi:.