Jak cytować publikację

Recenzje

Format cytowania:
PRZEPERSKI, Michał; SKALIMOWSKI, Andrzej; SZANIAWSKA, Lucyna. Recenzje. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, p. 163-175, gru. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/4-2020/art/17951/>. Date accessed: 17 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.034.12867.