Jak cytować publikację

Astronomiczne zagadki w Historii naturalnej Pliniusza Starszego

Format cytowania:
J&OACUTE;źWICKA, Maria. Astronomiczne zagadki w Historii naturalnej Pliniusza Starszego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, p. 147-161, gru. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/4-2020/art/17952/>. Date accessed: 17 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.033.12866.