Jak cytować publikację

Historia medycyny na pograniczu dziedzin. Rozważania na marginesie książki Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch i B. Wojciechowska, Kielce 2019

Format cytowania:
BORKOWSKA, Katarzyna. Historia medycyny na pograniczu dziedzin. Rozważania na marginesie książki Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch i B. Wojciechowska, Kielce 2019. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, p. 135-143, gru. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/4-2020/art/17953/>. Date accessed: 17 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.032.12865.