Jak cytować publikację

Bibliografia historii nauki w Instytucie Historii Nauki PAN

Format cytowania:
KOZłOWSKA, Dorota. Bibliografia historii nauki w Instytucie Historii Nauki PAN. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, p. 123-131, gru. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/4-2020/art/17954/>. Date accessed: 17 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.031.12864.