Jak cytować publikację

Z historii odkrycia pierwiastków ziem rzadkich

Format cytowania:
KARAS, Marcin. Z historii odkrycia pierwiastków ziem rzadkich. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, p. 101-121, gru. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/4-2020/art/17955/>. Date accessed: 17 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.030.12863.