Jak cytować publikację

Fotografia: Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907. Trudne identyfikacje

Format cytowania:
CIESIELSKA, Danuta. Fotografia: Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907. Trudne identyfikacje. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, p. 9-27, gru. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2020/4-2020/art/17960/>. Date accessed: 17 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.025.12858.