Jak cytować publikację

Mechanik Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Antoni Grodzicki i jego skraplarki gazów

Format cytowania:
WYKA, Ewa. Mechanik Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Antoni Grodzicki i jego skraplarki gazów. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, p. 109-134, mar. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/1-2021/art/18864/>. Date accessed: 25 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.004.13388.