Jak cytować publikację

Absurdity in Medicine. Stanisław Trzebiński’s Philosophy of Medicine

Format cytowania:
BARAńSKI, Jarosław; MACKIEWICZ, Wojciech. Absurdity in Medicine. Stanisław Trzebiński’s Philosophy of Medicine. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, p. 9-23, mar. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/1-2021/art/18867/>. Date accessed: 25 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.001.13385.