Jak cytować publikację

Czy w dzisiejszych czasach proste obserwacje mogą jeszcze znacząco zmieniać postrzeganie podstawowych zjawisk? Przypadek cieczy eutektycznych

Format cytowania:
RAJ, Danuta. Czy w dzisiejszych czasach proste obserwacje mogą jeszcze znacząco zmieniać postrzeganie podstawowych zjawisk? Przypadek cieczy eutektycznych. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, p. 47-54, cze. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/2-2021/art/19298/>. Date accessed: 11 cze. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.012.13710.