Jak cytować publikację

Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2020 roku

Format cytowania:
, . Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2020 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, p. 235-238, wrz. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/3-2021/art/19800/>. Date accessed: 17 wrz. 2021 doi:.