Jak cytować publikację

Obrady polsko-rosyjskiego okrągłego stołu nad historią nauki i kształcenia w Imperium Rosyjskim

Format cytowania:
GORIZONTOW, Leonid; SZUMSKI, Jan. Obrady polsko-rosyjskiego okrągłego stołu nad historią nauki i kształcenia w Imperium Rosyjskim. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, p. 00-00, wrz. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/3-2021/art/19802/>. Date accessed: 17 wrz. 2021 doi:.