Jak cytować publikację

Recenzje

Format cytowania:
HICKIEWICZ, Jerzy; RATAJ, Piotr; SADłOWSKI, Przemysław; JACKOWSKI, Stefan; SZANIAWSKA, Lucyna; TROJANOWSKA, Anna. Recenzje. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, p. 211-226, wrz. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/3-2021/art/19803/>. Date accessed: 17 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.027.14188.