Jak cytować publikację

Trzecia nowoczesność i koncepcja władzy instrumentalnej Shoshan Zuboff

Format cytowania:
LEWANDOWSKI, Piotr. Trzecia nowoczesność i koncepcja władzy instrumentalnej Shoshan Zuboff. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, p. 199-207, wrz. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/3-2021/art/19804/>. Date accessed: 17 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.026.14187.