Jak cytować publikację

Gottfried Kirch (1639–1710), życie i działalność pierwszego astronoma Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Nauk

Format cytowania:
ROGIńSKA, Justyna. Gottfried Kirch (1639–1710), życie i działalność pierwszego astronoma Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Nauk. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, p. 105-121, wrz. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/3-2021/art/19809/>. Date accessed: 17 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.021.14182.