Jak cytować publikację

Zielnik Marii Twardowskiej (1858–1907) jako pretekst do szkicu biograficznego kresowej botaniczki

Format cytowania:
KORYBUT-MARCINIAK, Maria; STUDNICKA-MARIAńCZYK, Karolina. Zielnik Marii Twardowskiej (1858–1907) jako pretekst do szkicu biograficznego kresowej botaniczki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, p. 85-103, wrz. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/3-2021/art/19810/>. Date accessed: 17 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.020.14181.