Jak cytować publikację

Koncepcja organizacji pracy w instytucji naukowej – ankiety i opracowania z okresu okupacji (1941–1942) w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie

Format cytowania:
IWAN, Dariusz; DASZKIEWICZ, Piotr. Koncepcja organizacji pracy w instytucji naukowej – ankiety i opracowania z okresu okupacji (1941–1942) w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, p. 51-59, wrz. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/3-2021/art/19812/>. Date accessed: 17 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.018.14179.