Jak cytować publikację

Dzieje huty żelaza w Ząbkowicach. Industrialne związki Księstwa Siewierskiego ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym

Format cytowania:
KOZAK, Bartosz. Dzieje huty żelaza w Ząbkowicach. Industrialne związki Księstwa Siewierskiego ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, p. 233-246, gru. 2021. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2021/4-2021/art/20684/>. Date accessed: 20 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.036.14800.