Jak cytować publikację

Epistemologiczne aspekty dyskursu o uniwersytecie

Format cytowania:
SOLSKA, Ewa. Epistemologiczne aspekty dyskursu o uniwersytecie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, p. 125-147, mar. 2022. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2022/1-2022/art/21298/>. Date accessed: 30 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.22.007.15443.