Jak cytować publikację

Między Polską Piastów i Polską Jagiellonów a Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Refleksje „anarchologiczne” i ich miejsce w rozwoju myśli historycznej Pawła Jasienicy

Format cytowania:
MęKARSKI, Artur. Między Polską Piastów i Polską Jagiellonów a Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Refleksje „anarchologiczne” i ich miejsce w rozwoju myśli historycznej Pawła Jasienicy. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, p. 43-68, mar. 2022. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2022/1-2022/art/21302/>. Date accessed: 30 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.22.003.15439.