Jak cytować publikację

Słowo od redaktorów

Format cytowania:
BRZEZIńSKA, Anna; CZYżEWSKI, Andrzej; SIEWIERSKI, Tomasz. Słowo od redaktorów. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, p. 7-8, mar. 2022. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2022/1-2022/art/21304/>. Date accessed: 30 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.22.001.15437.