Jak cytować publikację

Jan Szajner, Marcin Rechłowicz, Tramwaje lwowskie 1880–1944, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 509

Format cytowania:
RATAJ, Piotr. Jan Szajner, Marcin Rechłowicz, Tramwaje lwowskie 1880–1944, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 509. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, p. 139-143, cze. 2022. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2022/2-2022/art/21724/>. Date accessed: 30 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.22.017.15831.