Jak cytować publikację

Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Joanna Zwierzyńska, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884–1933, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss. 404

Format cytowania:
MURAWSKI, Roman. Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Joanna Zwierzyńska, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884–1933, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss. 404. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, p. 135-139, cze. 2022. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2022/2-2022/art/21725/>. Date accessed: 30 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.22.016.15830.