Jak cytować publikację

Opis kolei podjazdowych w guberni warszawskiej z 1911 r. Nieznany dokument w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie

Format cytowania:
TUCHOLSKI, Zbigniew. Opis kolei podjazdowych w guberni warszawskiej z 1911 r. Nieznany dokument w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, p. 149-157, gru. 2022. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2022/4-2022/art/22695/>. Date accessed: 19 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.22.039.16970.