Jak cytować publikację

Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Format cytowania:
SCHILLER-WALICKA, Joanna. Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, p. 257-270, pa. 2023. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2023/3-2023/art/24329/>. Date accessed: 23 maj 2023 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.039.18419.