Jak cytować publikację

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Format cytowania:
ARABAS, Iwona. Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, p. 219-225, pa. 2023. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2023/3-2023/art/24333/>. Date accessed: 16 pa. 2023 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.035.18415.