Jak cytować publikację

Nowe edycje pism Bronisława Piłsudskiego

Format cytowania:
W&OACUTE;JCIK, Zbigniew J. Nowe edycje pism Bronisława Piłsudskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, p. 193-202, pa. 2023. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2023/3-2023/art/24336/>. Date accessed: 16 pa. 2023 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.032.18412.