Jak cytować publikację

Wojenne losy Adama Vetulaniego (1939–1945)

Format cytowania:
BILIńSKI, Piotr. Wojenne losy Adama Vetulaniego (1939–1945). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, p. 57-79, pa. 2023. ISSN 2657-4020. Available at: <https://www.ejournals.eu/KHNT/2023/3-2023/art/24341/>. Date accessed: 16 pa. 2023 doi:https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.027.18407.