Jak cytować publikację

Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku

Format cytowania:
FRANCZAK, Paweł; FIEDEń, Łukasz; GRZESZNA, Karolina; DZIAłEK, Jarosław; BIERNACKI, Wojciech. Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku. Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, p. 27 - 51, lut. 2018. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-151/art/10793/>. Date accessed: 08 lut. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.17.021.8033.