Jak cytować publikację

Antropogeniczne zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Białki

Format cytowania:
KRąż, Paweł. Antropogeniczne zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Białki. Prace Geograficzne, 2012, Zeszyt 128, p. 45-56, mar. 2012. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2012/Numer-128/art/112/>. Date accessed: 22 mar. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.12.004.0353.