Jak cytować publikację

Wpływ warunków naturalnych na występowanie wypadków w Polskich Tatrach

Format cytowania:
KRąż, Elżbieta; BALON, Jarosław. Wpływ warunków naturalnych na występowanie wypadków w Polskich Tatrach. Prace Geograficzne, 2012, Zeszyt 128, p. 99-110, mar. 2012. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2012/Numer-128/art/128/>. Date accessed: 22 mar. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.12.008.0357.