Jak cytować publikację

Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu

Format cytowania:
SZMAńDA, Jacek B.; ŁOKAS, Edyta; WACHNIEW, Przemysław; MICHNO, Anna; KALICKI, Tomasz; SZWARCZEWSKI, Piotr; PRZEGIęTKA, Krzysztof R.; RADWANEK-BąK, Barbara. Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu. Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, p. 157 - 172, lut. 2019. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2018/Numer-155/art/13641/>. Date accessed: 18 lut. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.019.9542.