Jak cytować publikację

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej na przykładzie gmin województwa małopolskiego

Format cytowania:
PAWłOWSKA-LEGWAND, Aneta. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej na przykładzie gmin województwa małopolskiego. Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, p. 45 - 64, wrz. 2019. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2019/Numer-158/art/14799/>. Date accessed: 24 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.19.015.10919.