Jak cytować publikację

Występowanie mgły na wybranych lotniskach w Południowej Polsce i jego uwarunkowania cyrkulacyjne

Format cytowania:
SKRZYńSKA, Magdalena. Występowanie mgły na wybranych lotniskach w Południowej Polsce i jego uwarunkowania cyrkulacyjne. Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, p. 27 - 44, wrz. 2019. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2019/Numer-158/art/14800/>. Date accessed: 24 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.19.014.10918.