Jak cytować publikację

Zróżnicowanie współczesnych aluwiów koryta Lepietnicy

Format cytowania:
URBANIAK, Adam; MICHNO, Anna. Zróżnicowanie współczesnych aluwiów koryta Lepietnicy. Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, p. 7 - 25, wrz. 2019. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2019/Numer-158/art/14801/>. Date accessed: 24 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.19.013.10917.