Jak cytować publikację

Wykorzystanie przestrzeni między budynkami Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w opinii studentów i pracowników uczelni

Format cytowania:
ZAWADZKA, Alicja K.; KONKOL, Mateusz. Wykorzystanie przestrzeni między budynkami Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w opinii studentów i pracowników uczelni. Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, p. 85 - 111, mar. 2021. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2020/Numer-163/art/18868/>. Date accessed: 29 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.020.13216.