Jak cytować publikację

Laboratorium GeoDesignu – koncepcja przestrzeni do pracy kreatywnej na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Format cytowania:
LUC, Małgorzata; PIETRZAK, Małgorzata; ROTTER-JARZęBIńSKA, Katarzyna. Laboratorium GeoDesignu – koncepcja przestrzeni do pracy kreatywnej na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, p. 67 - 84, mar. 2021. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2020/Numer-163/art/18869/>. Date accessed: 29 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.019.13215.