Jak cytować publikację

„Sztuka parkowania” – wykorzystanie parkingów Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście polityki zrównoważonej mobilności

Format cytowania:
BUBAK, Grzegorz; JABłOńSKI, Andrzej; BIESAGA, Jakub. „Sztuka parkowania” – wykorzystanie parkingów Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście polityki zrównoważonej mobilności. Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, p. 51 - 66, mar. 2021. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2020/Numer-163/art/18870/>. Date accessed: 29 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.016.13212.