Jak cytować publikację

Przestrzeń publiczna Kampusu Morasko w Poznaniu w opinii studentów

Format cytowania:
KONECKA-SZYDłOWSKA, Barbara. Przestrzeń publiczna Kampusu Morasko w Poznaniu w opinii studentów. Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, p. 33 - 50, mar. 2021. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2020/Numer-163/art/18871/>. Date accessed: 29 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.017.13213.