Jak cytować publikację

Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu – geneza, struktura przestrzenno-funkcjonalna, obsługa transportowa

Format cytowania:
KULCZYńSKA, Katarzyna; BOROWICZ, Natalia; PIWNICKA-WDOWIKOWSKA, Karolina. Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu – geneza, struktura przestrzenno-funkcjonalna, obsługa transportowa. Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, p. 7 - 32, mar. 2021. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2020/Numer-163/art/18872/>. Date accessed: 29 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.018.13214.