Jak cytować publikację

Warunki biotermiczne w Tatrach Polskich

Format cytowania:
PEłECH, Sebastian. Warunki biotermiczne w Tatrach Polskich. Prace Geograficzne, 2013, Zeszyt 133, p. 7-19, lip. 2013. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2013/Numer-133/art/194/>. Date accessed: 12 lip. 2013 doi:http://www.wuj.pl/page,art,artid,2138.html.