Jak cytować publikację

Promocja turystyczna w działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce

Format cytowania:
KOSMALA, Gerard; CHYLIńSKA, Dagmara. Promocja turystyczna w działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce. Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, p. 47 - 74, cze. 2021. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2021/Numer-164/art/19417/>. Date accessed: 01 cze. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.21.004.13429.