Jak cytować publikację

Kationowa pojemność wymienna gleb na różnym podłożu geologicznym w Górach Stołowych

Format cytowania:
KABAłA, Cezary; BOGACZ, Adam; GAłKA, Bernard; JEZIERSKI, Kamil; ŁABAZ, Beata; WAROSZEWSKI, Jarosław. Kationowa pojemność wymienna gleb na różnym podłożu geologicznym w Górach Stołowych. Prace Geograficzne, 2013, Zeszyt 135, p. 7-20, lut. 2014. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2013/Numer-135/art/2022/>. Date accessed: 04 lut. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.13.020.1548.