Jak cytować publikację

Przekształcenia urbanistyczne miasta a wprowadzenie pojazdów autonomicznych

Format cytowania:
JARECKA-BIDZIńSKA, Ewa. Przekształcenia urbanistyczne miasta a wprowadzenie pojazdów autonomicznych. Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, p. 49 - 67, pa. 2022. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2022/Numer-167/art/22315/>. Date accessed: 31 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.22.007.16220.