Jak cytować publikację

Zrównoważony rozwój w ujęciu lokalnym – analiza wymiarów

Format cytowania:
DYMEK, Dorota; J&OACUTE;źWIK, Jolanta. Zrównoważony rozwój w ujęciu lokalnym – analiza wymiarów. Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, p. 29 - 48, pa. 2022. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2022/Numer-167/art/22316/>. Date accessed: 31 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.22.006.16219.