Jak cytować publikację

Wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie jeziora osuwiskowego, na przykładzie Pucołowskiego Stawku w Gorcach

Format cytowania:
BUCZEK, Krzysztof. Wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie jeziora osuwiskowego, na przykładzie Pucołowskiego Stawku w Gorcach. Prace Geograficzne, 2015, Zeszyt 142, p. 41 - 56, lut. 2016. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2015/Numer-142/art/6398/>. Date accessed: 12 lut. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.017.4457.