Jak cytować publikację

Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr

Format cytowania:
LISTWAN-FRANCZAK, Karolina; FRANCZAK, Paweł. Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr. Prace Geograficzne, 2015, Zeszyt 142, p. 57 - 75, lut. 2016. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2015/Numer-142/art/6399/>. Date accessed: 12 lut. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.018.4458.