Jak cytować publikację

Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek

Format cytowania:
DRAGAN, Weronika. Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek. Prace Geograficzne, 2015, Zeszyt 142, p. 77 - 88, lut. 2016. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2015/Numer-142/art/6400/>. Date accessed: 12 lut. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.019.4459.