Jak cytować publikację

Spatial Variability of Physical and Chemical Properties of River Water in the Upper Parsęta Catchment During Rising Spring Flows

Format cytowania:
KOSTRZEWSKI, Andrzej; ZWOLIńSKI, Zbigniew; MAZUREK, Małgorzata; STACH, Alfred; DMOWSKA, Anna. Spatial Variability of Physical and Chemical Properties of River Water in the Upper Parsęta Catchment During Rising Spring Flows. Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, p. 49 - 67, maj 2016. ISSN 2083-3113. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2016/Numer-144/art/7181/>. Date accessed: 19 maj 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.16.003.5128.